Natisni

Ukrep

Prenova regulacij poklicev in dejavnosti

Naloge

Strategija razvoja javne uprave 2020

3. Izboljšanje zakonodajnega okolja
3.1. Izboljšanje zakonodajnega okolja
3.1.1. Izboljšanje poslovnega okolja

Dodatno pojasnilo / opombe
63c Kazalnik: Delež dereguliranih dejavnosti in poklicev Izhodiščne vrednosti za l. 2014: 1.000 Ciljne vrednosti za l. 2020:20 % Finančni viri: /

V obdobju 2011—2013 je bila pregledana tretjina poklicev in v postopku izvedbe so ukrepi prvega in drugega sklopa, med drugim tudi na področju obrti, turizma in gradbeništva. V letu 2012 je Vlada RS, s ciljem poenostavitve poslovnega okolja za razvoj podjetništva in s tem zmanjšanja števila reguliranih poklicev in dejavnosti, ustanovila medresorsko delovno skupino za prenovo zakonodaje na področju reguliranih dejavnosti in poklicev (v nadaljevanju SPPD), ki je zadolžena, da v sodelovanju s pristojnimi resorji, prouči regulacije in pripravi ukrepe za: - ustrezno in celovito implementacijo storitvene direktive, - ustrezno in celovito implementacijo poklicne direktive, - prenovo oziroma izboljšanje zakonodaje v smeri odprave administrativnih ovir, zlasti pretirano obremenjujočih in nepotrebnih pogojev ter postopkov za opravljanje dejavnosti in poklicev, - deregulacijo, če bo ugotovljeno, da gre za pogoje in postopke, ki niso skladni z EU zakonodajo oziroma prakso držav članic, - standardizacijo in poenostavitev postopkov za učinkovito izvedbo projekta za elektronsko podporo postopkov (EKT2). Deregulacija poklica le s soglasjem socialnih partnerjev - Da lahko ima deregulacija poklicev težke negativne učinke, nas opozarja primer zadnje deregulacije vstopa v dejavnost, kjer je Obrtno podjetniško zbornica Slovenije javno opozorila, da to vodi v ogrožanje zdravja in življenja ljudi, slabšanje kakovost obrtniških storitev, več dela na črno ter nezanimanje mladih za poklicno izobraževanje (OZS, 2013)

"Medsebojno priznavanje poklicnih kvalifikacij je v trgovinskih sporazumih med EU in tretjimi državami vključeno v poglavje o storitvah. Ti sporazumi predstavljajo hitrejše postopke vključevanja tujcev v delovne postopke v primerih, ko se ti vključujejo v delo podjetij v Sloveniji."


Zgodovina statusov

05.06.2018 R
25.01.2018 DR
11.01.2017 DR
27.09.2016 DR
17.05.2016 DR
02.02.2016 DR
15.09.2015 DR
26.05.2015 DR
23.02.2015 DR
29.05.2014 DR
23.04.2014 DR

Podatki o ukrepu

Trenutni status R
Kategorija Podporno okolje
Odgovorni resor MGTŠ
Sodelujoči MDDSZ, MJU, MP, MNVP
Področja svetovne banke Goods market efficiency
Rok za realizacijo 31.12.2018
Zadnja sprememba 05.06.2018
Viri Zaporedna številka v dokumentu
Zahteve slovenske obrti in podjetništva 48.
Agenda 46+ 22.
Agenda MG 15.
Trgovinska zbornica Slovenije 4.
Manifest industrijske politike 1.
Ovire za TNI 13.|15.
STOP birokraciji Ukrep 10 - gospodarstvo
Paket ukrepov za spodbujanje gospodarstva 3. paket / zap. št. 44
Obvladovanje sive ekonomije v RS 4.3.
Pogodba med delom in kapitalom IV. 4.
Akt za mala podjetja/Načela SBA Odgovorna administracija / Responsive administration