Natisni

Ukrep

Razširiti nabor del v okviru osebnega dopolnilnega dela in poenostavitev priglasitve ODD.

Naloge

Zgodovina statusov

24.02.2015 R
29.05.2014 DR
24.04.2014 N

Podatki o ukrepu

Trenutni status R
Kategorija Siva ekonomija
Odgovorni resor MDDSZ
Sodelujoči MF
Področja svetovne banke Labor market efficiency
Rok za realizacijo 31.12.2014
Zadnja sprememba 24.02.2015
Viri Zaporedna številka v dokumentu
Obvladovanje sive ekonomije v RS 3.4.3.
Akt za mala podjetja/Načela SBA Odgovorna administracija / Responsive administration