Natisni

Ukrep

Priprava dokumentacije za izvedbo javnega naročila male vrednosti za pripravo investicijske dokumentacije za projekt kompetenčni model

Naloge

Strategija razvoja javne uprave 2020

2. Učinkovita uporaba virov
2.1. Izboljšanje upravljanja človeških virov

Dodatno pojasnilo / opombe
Kazalnik: /
Izhodiščne vrednosti za l. 2014: /
Ciljne vrednosti za l. 2020: /
Finančni viri: /

Dodatna pojasnila:
Gre za aktivnosti znotraj ukrepa Enotna metodologija priprave.

Zgodovina statusov

12.02.2019 R
10.02.2016 DR
28.12.2015 N

Podatki o ukrepu

Trenutni status R
Kategorija Javna naročila
Odgovorni resor MJU
Področja svetovne banke Higher education and training
Vpliv na subjekte Na javni sektor
Rok za realizacijo 31.12.2020
Zadnja sprememba 12.02.2019