Natisni

Ukrep

Priprava javnega naročila za projekt kompetenčni model, izbor zunanjega izvajalca in podpis pogodbe

Naloge

Strategija razvoja javne uprave 2020

2. Učinkovita uporaba virov
2.1. Izboljšanje upravljanja človeških virov

Dodatno pojasnilo / opombe
Kazalnik: Število delovnih mest z vzpostavljenim kompetenčnim modelom
Izhodiščne vrednosti za l. 2014: /
Ciljne vrednosti za l. 2020: najmanj 80 % delovnih mest
Finančni viri: /

Zgodovina statusov

12.02.2019 R
10.02.2016 N
28.12.2015 N

Podatki o ukrepu

Trenutni status R
Kategorija Javna naročila
Odgovorni resor MJU
Področja svetovne banke Higher education and training
Rok za realizacijo 31.12.2020
Zadnja sprememba 12.02.2019