Natisni

Ukrep

Vzpostavitev informacijskega sistema za upravljanje in razvoj zaposlenih

Naloge

Strategija razvoja javne uprave 2020

2. Učinkovita uporaba virov
2.1. Izboljšanje upravljanja človeških virov

Dodatno pojasnilo / opombe
32b
Kazalnik: Število novih funkcionalnosti/vrst orodja, ki jih zagotavlja nadgrajen informacijski sistem
Izhodiščne vrednosti za l. 2014: /
Ciljne vrednosti za l. 2020: Najmanj 3
Finančni viri: Sredstva ESS

Dodatna pojasnila:
Aktivnosti do konca leta 2017:
Izvedba odprtega JN za nakup, prilagoditve, vzdrževanje in nadgradnje

Zgodovina statusov

30.07.2021 DR
22.04.2020 DR
12.02.2019 DR
20.02.2018 DR
09.03.2017 DR
02.06.2016 DR
10.02.2016 DR
28.12.2015 N

Podatki o ukrepu

Trenutni status DR
Kategorija Podporno okolje
Odgovorni resor MJU
Področja svetovne banke Higher education and training
Rok za realizacijo 31.12.2020
Zadnja sprememba 30.07.2021