Natisni

Ukrep

Priprava sprememb in dopolnitev Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, podzakonskih predpisov, Kolektivne pogodbe za javni sektor za zagotovitev večje fleksibilnosti pri določanju plače v odvisnosti od rezultatov dela na podlagi vnaprej dogovorjenih kriterijev

Naloge

Strategija razvoja javne uprave 2020

2. Učinkovita uporaba virov
2.1. Izboljšanje upravljanja človeških virov

Dodatno pojasnilo / opombe
Kazalnik: Število izvedenih sprememb (spremembe, izboljšave in poenostavitve) na področju plačnega sistema)
Izhodiščne vrednosti za l. 2014: /
Ciljne vrednosti za l. 2020: Najmanj 5
Finančni viri: /

Kazalnik: Delež zaposlenih, ki se jim je plača povečala zaradi nadpovprečne delovne uspešnosti
Izhodiščne vrednosti za l. 2014: /
Ciljne vrednosti za l. 2020: Do 20 % zaposlenih
Finančni viri: /

Kazalnik: Povprečno razmerje med fiksnim in variabilnim delom plače v javnem sektorju
Izhodiščne vrednosti za l. 2014: /
Ciljne vrednosti za l. 2020: Povečanje glede na obdobje pred uveljavitvijo sprememb
Finančni viri: /


Zgodovina statusov

22.04.2020 DR
12.02.2019 DR
20.02.2018 DR
09.03.2017 DR
02.06.2016 DR
10.02.2016 DR
28.12.2015 N

Podatki o ukrepu

Trenutni status DR
Kategorija Ostalo
Odgovorni resor MJU
Področja svetovne banke Institutions
Vpliv na subjekte Na javni sektor
Rok za realizacijo 31.12.2019
Zadnja sprememba 22.04.2020