Natisni

Ukrep

Nadgradnja poslovnega portala za domače in tuje poslovne subjekte v Enotno poslovno točko z enotnim sistemom poročanj in nadzora

Naloge

Strategija razvoja javne uprave 2020

3. Izboljšanje zakonodajnega okolja
3.1. Izboljšanje zakonodajnega okolja
3.1.1. Izboljšanje poslovnega okolja

Dodatno pojasnilo / opombe
63e Kazalnik: Standardizacija, zmanjšanje števila in obsega potrebnih podatkov za poročanje Izhodiščne vrednosti za l. 2014: 590 Ciljne vrednosti za l. 2020: - 20 % Finančni viri: Sredstva ESS, integralna sredstva (10 mio EUR) Aktivnosti do konca leta 2017: izvedba analiza e-Pooblaščanje, izvedba analize EDV-Hramba, analiza in nadgradnja namizja »Moj eVEM«, vzpostavitev delovne skupine za razvoj ePoročanje) .

Vzpostavljena bo enotna poslovna točka z uporabniku prijaznimi modernimi elektronskimi storitvami, ki poslovnemu subjektu poenostavlja in približuje poslovanje z državo.

Enotna poslovna točka bo povezala vse ključne akterje, s katerimi posluje poslovni subjekt in omogočila preglednost obveznosti, ki jih ima poslovni subjekt do države na enem mestu in samo enkrat – naj potujejo podatki in ne ljudje.

S celostnimi, ažurnimi in jasno predstavljenimi vsebinami in postopki bo enotna poslovna točka dvignila zaupanje uporabnikov do državnih spletnih storitev, znotraj posameznih institucij pa dvignila preglednost, medsebojno izmenjavo podatkov in posledično učinkovitost.

Zgodovina statusov

25.01.2023 DR
21.02.2022 DR
30.07.2021 DR
22.04.2020 DR
12.02.2019 DR
31.01.2018 DR
23.01.2017 DR
16.11.2016 DR
27.02.2015 N
30.05.2014 N
23.04.2014 N

Podatki o ukrepu

Trenutni status DR
Kategorija Podporno okolje
Odgovorni resor MJU
Sodelujoči MGTŠ, MDDSZ, SURS, MNZ, AJPES, CURS, DURS
Področja svetovne banke Business sophistication
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte
Rok za realizacijo 31.12.2023
Zadnja sprememba 25.01.2023
Viri Zaporedna številka v dokumentu
STOP birokraciji Ukrep 25 - finance in Ukrep 18 - gospodarstvo
Akt za mala podjetja/Načela SBA Odgovorna administracija / Responsive administration