Natisni

Ukrep

Sprememba javnonaročniške zakonodaje

Naloge

Naziv naloge Status
Sprememba javnonaročniške zakonodaje  R

Strategija razvoja javne uprave 2020

2. Učinkovita uporaba virov
2.2. Javno naročanje

Dodatno pojasnilo / opombe
Kazalnik: Sprejet zakon in podzakonski akti
Izhodiščne vrednosti za l. 2014: /
Ciljne vrednosti za l. 2020: Sprejet zakon in podzakonski akti
Finančni viri: /

Zgodovina statusov

02.06.2016 R
10.02.2016 DR
28.12.2015 N

Podatki o ukrepu

Trenutni status R
Kategorija Javna naročila
Odgovorni resor MJU
Področja svetovne banke Goods market efficiency
Rok za realizacijo 18.04.2016
Zadnja sprememba 02.06.2016
Viri Zaporedna številka v dokumentu
Akt za mala podjetja/Načela SBA Javna naročila in državne pomoči / State aid / Public procurement