Natisni

Ukrep

Večja informatizacija postopkov oddaje javnih naročil

Naloge

Strategija razvoja javne uprave 2020

2. Učinkovita uporaba virov
2.2. Javno naročanje
2.2.1. E-javno naročanje

Dodatno pojasnilo / opombe
Kazalnik: Uvedenost projekta e-javno naročanje v praksi
Izhodiščne vrednosti za l. 2014: /
Ciljne vrednosti za l. 2020: 100 - odstotno uveden projekt e-javno naročanje
Finančni viri: /

Kazalnik:Število organov, ki uporablja modul e-nabave
Izhodiščne vrednosti za l. 2014: 0
Ciljne vrednosti za l. 2020: 4 - Ciljna vrednost je za leto 2016
Finančni viri: /

Zgodovina statusov

30.07.2021 DR
22.04.2020 DR
12.02.2019 DR
20.02.2018 DR
13.03.2017 DR
02.06.2016 DR
10.02.2016 DR
28.12.2015 N

Podatki o ukrepu

Trenutni status DR
Kategorija Javna naročila
Odgovorni resor MJU
Področja svetovne banke Goods market efficiency
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte, Na javni sektor
Rok za realizacijo 31.12.2020
Zadnja sprememba 30.07.2021