Natisni

Ukrep

Centralizacija ravnanja s stvarnim nepremičnim premoženjem

Naloge

Strategija razvoja javne uprave 2020

2. Učinkovita uporaba virov
2.3. Ravnanje s stvarnim premoženjem

Dodatno pojasnilo / opombe
- prihranek v višini 1 mio EUR (najemnine oz. leasing pogodb);
- prihranek v višini 600.000 EUR (obratovanje in vzdrževanje posl. prostorov);
- priliv v višini 600.000 EUR (prodaja trajno nepotr. premoženja);
- priliv v višini 300.000 EUR (oddaja nepremičnin).


Kazalnik: Znižanje stroškov najemnine
Izhodiščne vrednosti za l. 2014: 0
Ciljne vrednosti za l. 2020: - 30%
Finančni viri: Prihranki v višini 1 mio EUR in prihodki od upravljanja in ravnanja

Kazalnik: Znižanje obratovalnih stroškov za poslovne prostore
Izhodiščne vrednosti za l. 2014: 0
Ciljne vrednosti za l. 2020: - 40 %
Finančni viri: Prihranki v višini 1 mio EUR in prihodki od upravljanja in ravnanja

Kazalnik: Znižanje obsega nepremičnin
Izhodiščne vrednosti za l. 2014: 0
Ciljne vrednosti za l. 2020: - 20 %
Finančni viri: Prihranki v višini 1 mio EUR in prihodki od upravljanja in ravnanja

Zgodovina statusov

20.02.2018 R
13.03.2017 DR
02.06.2016 DR
10.02.2016 DR
28.12.2015 N

Podatki o ukrepu

Trenutni status R
Kategorija Ostalo
Odgovorni resor MJU
Področja svetovne banke Infrastructure
Rok za realizacijo 01.01.2017
Zadnja sprememba 20.02.2018