Natisni

Ukrep

Povečanje učinkovitosti inšpekcijskih služb z razbremenitvijo zavezancev

Naloge

Strategija razvoja javne uprave 2020

6. Posodobitev inšpekcijskega nadzora
6.1. Krajši in učinkovitejši inšpekcijski postopki z vzpostavljeno informacijsko podporo

Dodatno pojasnilo / opombe
Kazalnik: Sprejeta novela zakona Izhodiščne vrednosti za l. 2014: 0 Ciljne vrednosti za l. 2020: 1 Finančni viri: /

Zgodovina statusov

30.07.2021 DR
22.04.2020 DR
12.02.2019 DR
26.01.2017 DR
28.09.2016 DR
02.06.2016 DR
10.02.2016 DR
16.09.2015 DR
28.05.2015 DR
26.02.2015 N
30.05.2014 N
24.04.2014 N

Podatki o ukrepu

Trenutni status DR
Kategorija Siva ekonomija
Odgovorni resor MJU
Sodelujoči MF, MGTŠ, FURS
Področja svetovne banke Institutions
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte, Na državljane, Na javni sektor
Rok za realizacijo 31.12.2020
Zadnja sprememba 30.07.2021
Viri Zaporedna številka v dokumentu
Trgovinska zbornica Slovenije 9.
Obvladovanje sive ekonomije v RS 4.5, 4.6