Natisni

Ukrep

Modernizacija elektronske podpore pripravi predpisom in merjenje njihovih učinkov na gospodarstvo (MSP test)

Naloge

Strategija razvoja javne uprave 2020

3. Izboljšanje zakonodajnega okolja
3.1. Izboljšanje zakonodajnega okolja

Dodatno pojasnilo / opombe
62d Kazalnik: Delež ministrstev, ki imajo vzpostavljen sistem merjenja in uporabe metodologije EMMS Izhodiščne vrednosti za l. 2014: 1 Ciljne vrednosti za l. 2020: 87,50 % Finančni viri: Sredstva ESS, integralna sredstva (70.000 EUR) Kazalnik: Delež sprejetih predpisov z izvedeno celovito presojo učinkov (med drugim MSP test) Izhodiščne vrednosti za l. 2014: 0 Ciljne vrednosti za l. 2020: 50 % Finančni viri: Sredstva ESS, integralna sredstva (70.000 EUR)

Zgodovina statusov

18.02.2022 R
12.02.2019 DR
27.05.2016 DR
09.02.2016 DR
17.09.2015 DR
28.05.2015
24.02.2015 DR
29.05.2014 DR
23.04.2014 DR

Podatki o ukrepu

Trenutni status R
Kategorija Podporno okolje
Odgovorni resor MJU
Sodelujoči SVZ, GSV
Področja svetovne banke Institutions
Rok za realizacijo 30.11.2015
Zadnja sprememba 18.02.2022
Viri Zaporedna številka v dokumentu
Agenda 46+ 15, 16. in 22
Agenda MG 15.
Trgovinska zbornica Slovenije 8.
Manifest industrijske politike 1.
Paket ukrepov za spodbujanje gospodarstva 3.paket/zap.št.7. strateški dokumenti, 3. paket/zap.št. 6 (strateški dokumenti)
Obvladovanje sive ekonomije v RS 4.3.
Pogodba med delom in kapitalom l.b. 1
Akt za mala podjetja/Načela SBA Najprej pomisli na male / Think small first