Natisni

Ukrep

Celovitost in preglednost informacij, vezanih na SVK

Naloge

Strategija razvoja javne uprave 2020

5. Sistem vodenja kakovosti v javni upravi
5.2. Krepitev razvoja sistema vodenja kakovosti na podlagi modela CAF in izmenjava dobrih praks na vseh ravneh javne uprave

Dodatno pojasnilo / opombe
Kazalnik: Pripravljen koncept za vzpostavitev e-kakovosti;Vzpostavljen portal
Izhodiščne vrednosti za l. 2014: 0
Ciljne vrednosti za l. 2020: Vzpostavljen enotni portal
Finančni viri: Sredstva EKT

Zgodovina statusov

23.04.2020 R
12.02.2019 DR

Podatki o ukrepu

Trenutni status R
Kategorija Ostalo
Odgovorni resor MJU
Področja svetovne banke
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte, Na državljane, Na javni sektor
Rok za realizacijo 31.12.2019
Zadnja sprememba 23.04.2020