Natisni

Ukrep

Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o odlagališčih odpadkov

Opis ukrepa

Problem finančnega jamstva za odlagališča. Namesto bančnih garancij zadošča izjava upravljalca, ki je v 100% lasti ene ali več občin.

Stališče organa / Opombe

Realizirano. Uredba spremenjena v juliju. Namesto bančnih garancij zadošča izjava upravljalca, ki je v 100% lasti ene ali več občin. Ocena je neusklajena; MOP: učinki v celoti realizirani.

Zgodovina statusov

21.01.2016 R

Podatki o ukrepu

Trenutni status R
Naziv ukrepa Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o odlagališčih odpadkov
Prioriteta 2015 in 2016
Uveljavitev 28.07.2015
Tip ukrepa Državni
Odgovorni organ Ministrstvo za naravne vire in prostor
Predlagatelj Ministrstvo za okolje in prostor
Postopek sprejemanja Vlada Republike Slovenije
Predpis, ki se spreminja

Uredba o odlagališčih odpadkov

Ocenjeni prihranki na letni ravni za državo 0,00 EUR
Ocenjeni prihranki na letni ravni za občine 3.500.000,00 EUR
Ocena povečanih prihodkov občin EUR
Odločevalec Vlada Republike Slovenije
Stališče resorja / Opombe Realizirano. Uredba spremenjena v juliju. Namesto bančnih garancij zadošča izjava upravljalca, ki je v 100% lasti ene ali več občin. Ocena je neusklajena; MOP: učinki v celoti realizirani.
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano od 01.01.2015 do 31.12.2015  Admin  21.01.2016  Realizirano. Objava 20.07.2015 (Uradni list RS, št. 54/15). Datum začetka veljavnosti 28.07.2015.