Natisni

Ukrep

Pravilnik o metodologiji za določanje vrednosti vodnih in priobalnih zemljišč in višine nadomestil v postopkih pridobivanja, razpolaganja in obremenjevanja s stavbnimi pravicami

Opis ukrepa

Ureditev nadomestil za ustanovitev stavbne pravice za lokalno javno infrastrukturo (mostovi, brvi, ceste, pešpoti, ipd.)

Stališče organa / Opombe

Novela Zakona o vodah sprejeta julija 2015; Pravilnik pripravljen za posredovanje v postopek sodelovanja javnosti. Pogojni učinek (inv.). Pravilnik je sprejet Datum sprejetja 24.08.2016 Datum objave 26.08.2016 (Uradni list RS, št. 56/16) Datum začetka veljavnosti 10.09.2016 EVA 2015-2550-0163 SOP 2016-01-2436

Zgodovina statusov

20.05.2016 DR
11.03.2016 DR
21.01.2016 DR

Podatki o ukrepu

Trenutni status R
Naziv ukrepa Pravilnik o metodologiji za določanje vrednosti vodnih in priobalnih zemljišč in višine nadomestil v postopkih pridobivanja, razpolaganja in obremenjevanja s stavbnimi pravicami
Prioriteta 2015 in 2016
Uveljavitev 10.09.2016
Tip ukrepa Državni
Odgovorni organ Ministrstvo za naravne vire in prostor
Predlagatelj Ministrstvo za okolje in prostor
Postopek sprejemanja Ministrstvo
Predpis, ki se spreminja

Pravilnik o metodologiji za določanje vrednosti vodnih in priobalnih zemljišč v postopkih ravnanja s temi zemljišči

Ocenjeni prihranki na letni ravni za državo 0,00 EUR
Ocenjeni prihranki na letni ravni za občine 500.000,00 EUR
Ocena povečanih prihodkov občin EUR
Odločevalec Ministrstvo za okolje in prostor
Stališče resorja / Opombe Novela Zakona o vodah sprejeta julija 2015; Pravilnik pripravljen za posredovanje v postopek sodelovanja javnosti. Pogojni učinek (inv.). Pravilnik je sprejet Datum sprejetja 24.08.2016 Datum objave 26.08.2016 (Uradni list RS, št. 56/16) Datum začetka veljavnosti 10.09.2016 EVA 2015-2550-0163 SOP 2016-01-2436
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Delno realizirano od 01.02.2016 do 30.04.2016  MNVP  20.05.2016  Pravilnik o metodologiji za določanje vrednosti vodnih in priobalnih zemljišč v postopkih razpolaganja, pridobivanja in obremenjevanja teh zemljišč s stavbnimi pravicami je v medresorski obravnavi.  
Delno realizirano od 01.01.2016 do 31.01.2016  MNVP  11.03.2016  Osnutek pravilnika je v postopku obravnave pripomb javnosti in medresorskem usklajevanju. Naslov pravilnika je spremenjen: Pravilnik o metodologiji za določanje vrednosti vodnih in priobalnih zemljišč v postopkih razpolaganja, pridobivanja in obremenjevanja teh zemljišč s stavbnimi pravicami 
Delno realizirano od 01.01.2015 do 31.12.2015  Admin  21.01.2016  Pravilnik pripravljen za posredovanje v postopek sodelovanja javnosti.