Natisni

Ukrep

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah

Opis ukrepa

Sprememba ureditve vprašanja stavbnih pravic na vodnih in priobalnih zemljiščih.

Stališče organa / Opombe

Realizirano avgust 2015. Ocena potrjena.

Zgodovina statusov

21.01.2016 R

Podatki o ukrepu

Trenutni status R
Naziv ukrepa Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah
Prioriteta 2015 in 2016
Uveljavitev 13.08.2015
Tip ukrepa Državni
Odgovorni organ Ministrstvo za naravne vire in prostor
Predlagatelj Ministrstvo za okolje in prostor
Postopek sprejemanja Parlamentarni postopek
Predpis, ki se spreminja

Zakon o vodah

Ocenjeni prihranki na letni ravni za državo 0,00 EUR
Ocenjeni prihranki na letni ravni za občine 400.000,00 EUR
Ocena povečanih prihodkov občin EUR
Odločevalec Državni zbor
Stališče resorja / Opombe Realizirano avgust 2015. Ocena potrjena.
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano od 01.01.2015 do 31.12.2015  Admin  21.01.2016  Realizirano. Objava 29. 7. 2015 (Uradni list RS, št. 56/15 ). Datum začetka veljavnosti 13.08.2015.