Natisni

Ukrep

Zakon o varnosti in zdravju pri delu

Opis ukrepa

Zakon ne določa obveznih predavanj, pač pa usposobitev delavcev za varno delo. Ministrstvo je 12.10.2015 občinam poslalo obvestilo in usmeritev za učinkovito in gospodarno ravnanje javnih zavodov.

Stališče organa / Opombe

MDDSZ je 12. 10. 2015 občinam posredovalo obvestilo in usmeritev za učinkovito in gospodarno ravnanje javnih zavodov. Z opisanimi rešitvami je možno občutno zmanjšanje stroškov.

Zgodovina statusov

21.01.2016 R

Podatki o ukrepu

Trenutni status R
Naziv ukrepa Zakon o varnosti in zdravju pri delu
Prioriteta 2015 in 2016
Uveljavitev 12.10.2015
Tip ukrepa Državni
Odgovorni organ Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Predlagatelj Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Postopek sprejemanja Parlamentarni postopekMinistrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Predpis, ki se spreminja

Zakon o varnosti in zdravju pri delu

Ocenjeni prihranki na letni ravni za državo 0,00 EUR
Ocenjeni prihranki na letni ravni za občine 1.000.000,00 EUR
Ocena povečanih prihodkov občin EUR
Odločevalec Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Stališče resorja / Opombe MDDSZ je 12. 10. 2015 občinam posredovalo obvestilo in usmeritev za učinkovito in gospodarno ravnanje javnih zavodov. Z opisanimi rešitvami je možno občutno zmanjšanje stroškov.
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano od 01.01.2015 do 31.12.2015  Admin  21.01.2016  Ministrstvo je 12.10.2015 občinam poslalo obvestilo in usmeritev za učinkovito in gospodarno ravnanje javnih zavodov.