Natisni

Ukrep

Pravilnik o zaporah na cestah

Opis ukrepa

Manj zahtevne označbe za dela na lokalnih cestah.

Stališče organa / Opombe

Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 4/2016, z datumom uveljavitve 5. julij 2016. Z dnem uveljavitve tega pravilnika se bo prenehal uporabljati Pravilnik o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu.

Zgodovina statusov

05.07.2016 R

Podatki o ukrepu

Trenutni status R
Naziv ukrepa Pravilnik o zaporah na cestah
Prioriteta 2015 in 2016
Uveljavitev 05.07.2016
Tip ukrepa Državni
Odgovorni organ Ministrstvo za infrastrukturo
Predlagatelj Ministrstvo za infrastrukturo
Postopek sprejemanja Ministrstvo za infrastrukturo
Predpis, ki se spreminja

Pravilnik o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu

Ocenjeni prihranki na letni ravni za državo 0,00 EUR
Ocenjeni prihranki na letni ravni za občine 500.000,00 EUR
Ocena povečanih prihodkov občin EUR
Odločevalec Ministrstvo za infrastrukturo
Stališče resorja / Opombe Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 4/2016, z datumom uveljavitve 5. julij 2016. Z dnem uveljavitve tega pravilnika se bo prenehal uporabljati Pravilnik o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu.
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano od 01.01.2016 do 31.01.2016  Admin  05.07.2016  Pravilnik o zaporah na cestah je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 4/2016, z datumom uveljavitve 5. julij 2016. Z dnem uveljavitve tega pravilnika se bo prenehal uporabljati Pravilnik o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 116/06, 88/08 in 109/10 – ZCes-1).