Natisni

Ukrep

Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom

Opis ukrepa

Obdobja za usposabljaje določa požarni red za stavbo. MO pripravilo obvestilo in usmeritev za učinkovito in gospodarno ravnanje zavodov.

Stališče organa / Opombe

Usposabljanje za varstvo pred požarom je pristojnost delodajalca. Racionalizacija in povezovanje zavodov lahko zelo zmanjša stroške – MO pripravilo obvestilo in usmeritev za učinkovito in gospodarno ravnanje zavodov.

Zgodovina statusov

21.01.2016 R

Podatki o ukrepu

Trenutni status R
Naziv ukrepa Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom
Prioriteta 2015 in 2016
Uveljavitev 31.12.2015
Tip ukrepa Državni
Odgovorni organ Ministrstvo za obrambo
Predlagatelj Ministrstvo za obrambo
Postopek sprejemanja Ministrstvo za obrambo
Predpis, ki se spreminja

Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom

Ocenjeni prihranki na letni ravni za državo 0,00 EUR
Ocenjeni prihranki na letni ravni za občine 0,00 EUR
Ocena povečanih prihodkov občin EUR
Odločevalec Ministrstvo za obrambo
Stališče resorja / Opombe Usposabljanje za varstvo pred požarom je pristojnost delodajalca. Racionalizacija in povezovanje zavodov lahko zelo zmanjša stroške – MO pripravilo obvestilo in usmeritev za učinkovito in gospodarno ravnanje zavodov.
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano od 01.01.2015 do 31.12.2015  Admin  21.01.2016  Ministrstvo je pripravilo obvestilo in usmeritev za učinkovito in gospodarno ravnanje zavodov.