Natisni

Ukrep

Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč

Opis ukrepa

Sprememba kriterijev za ureditvena območja na katerih se gradijo zaklonišča ter sprememba kriterijev za posamezne vrste stavb, kjer je na teh območjih gradnja zaklonišč obvezna.

Stališče organa / Opombe

Realizirano julij 2015; objava 20.7.2015; pogojni učinek (inv.).

Zgodovina statusov

22.01.2016 R

Podatki o ukrepu

Trenutni status R
Naziv ukrepa Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč
Prioriteta 2015 in 2016
Uveljavitev 20.07.2015
Tip ukrepa Državni
Odgovorni organ Ministrstvo za obrambo
Predlagatelj Ministrstvo za obrambo
Postopek sprejemanja Vlada Republike Slovenije
Predpis, ki se spreminja

Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč

Ocenjeni prihranki na letni ravni za državo 0,00 EUR
Ocenjeni prihranki na letni ravni za občine 1.000.000,00 EUR
Ocena povečanih prihodkov občin EUR
Odločevalec Vlada Republike Slovenije
Stališče resorja / Opombe Realizirano julij 2015; objava 20.7.2015; pogojni učinek (inv.).
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano od 01.01.2015 do 31.12.2015  Admin  22.01.2016  Objava 20.7.2015 (Uradni list RS, št. 54/15). veljavnost od 21.7.2015