Natisni

Ukrep

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov

Opis ukrepa

Interval menjave oz. servisa gasilnih aparatov

Stališče organa / Opombe

Realizirano julij 2015; velja od 8.8.2015

Zgodovina statusov

22.01.2016 R

Podatki o ukrepu

Trenutni status R
Naziv ukrepa Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov
Prioriteta 2015 in 2016
Uveljavitev 24.07.2015
Tip ukrepa Državni
Odgovorni organ Ministrstvo za obrambo
Predlagatelj Ministrstvo za obrambo
Postopek sprejemanja Ministrstvo
Predpis, ki se spreminja

Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov

Ocenjeni prihranki na letni ravni za državo 0,00 EUR
Ocenjeni prihranki na letni ravni za občine 0,00 EUR
Ocena povečanih prihodkov občin EUR
Odločevalec Ministrstvo za obrambo
Stališče resorja / Opombe Realizirano julij 2015; velja od 8.8.2015
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano od 01.01.2015 do 31.12.2015  Admin  22.01.2016  Realizirano julij 2015 in objavljeno v Uradnem listu RS, št. 55/15 z dne 24. 7. 2015. Velja od 8.8.2015