Natisni

Ukrep

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah

Opis ukrepa

Oprostitev plačila sodnih taks posrednim proračunskim uporabnikom v lasti občin.

Stališče organa / Opombe

Predlog zakona vladnem postopku in vložen v Državni zbor.

Zgodovina statusov

20.05.2016 R
09.03.2016 DR
22.01.2016 DR

Podatki o ukrepu

Trenutni status R
Naziv ukrepa Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah
Prioriteta 2015 in 2016
Uveljavitev 31.12.2016
Tip ukrepa Državni
Odgovorni organ Ministrstvo za pravosodje
Predlagatelj Ministrstvo za pravosodje
Postopek sprejemanja Parlamentarni postopek
Predpis, ki se spreminja

Zakon o sodnih taksah

Ocenjeni prihranki na letni ravni za državo 0,00 EUR
Ocenjeni prihranki na letni ravni za občine 330.000,00 EUR
Ocena povečanih prihodkov občin EUR
Odločevalec Državni zbor
Stališče resorja / Opombe Predlog zakona vladnem postopku in vložen v Državni zbor.
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano od 01.02.2016 do 30.04.2016  MP  20.05.2016  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah je bil sprejet v Državnem zboru dne 29. 3. 2016. Objavljen je v Uradnem listu RS, št. 30/16 z dne 25. 4. 2016. 
Delno realizirano od 01.01.2016 do 31.01.2016  MP  09.03.2016  Vlada je dne 21. 1. 2016 določila besedilo predloga zakona in ga poslala v obravnavo v Državni zbor. Od 25. 1. 2016 dalje je predlog zakona v zakonodajnem postopku. 
Delno realizirano od 01.01.2015 do 31.12.2015  Admin  22.01.2016  Predlog zakona je v vladnem postopku.