Natisni

Ukrep

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti

Opis ukrepa

Cilj predloga Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti je jasna opredelitev pogojev za izvajanje pogrebne dejavnosti ter razmejitev storitev pogrebne dejavnosti na javni in tržni del. Predlog je bil 7. 10. 2015 posredovan v medresorsko usklajevanje.

Stališče organa / Opombe

V času usklajevanja predloga ZPPDUUP pred javno obravnavo občine niso izpostavile potrebe po dodatnih finančnih ali drugih virih v okviru izvajanja prenovljenih zakonskih določb, zato finančnih posledic ne pričakujemo. Opozorilo občin: stroški se bodo povečali; od MGRT se pridobi oceno finančnih posledic.

Zgodovina statusov

05.04.2016 R
22.01.2016 DR

Podatki o ukrepu

Trenutni status R
Naziv ukrepa Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti
Prioriteta 2015 in 2016
Uveljavitev 31.12.2016
Tip ukrepa Državni
Odgovorni organ Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Predlagatelj Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Postopek sprejemanja Parlamentarni postopek
Predpis, ki se spreminja

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč

Ocenjeni prihranki na letni ravni za državo 0,00 EUR
Ocenjeni prihranki na letni ravni za občine 0,00 EUR
Ocena povečanih prihodkov občin EUR
Odločevalec Državni zbor
Stališče resorja / Opombe V času usklajevanja predloga ZPPDUUP pred javno obravnavo občine niso izpostavile potrebe po dodatnih finančnih ali drugih virih v okviru izvajanja prenovljenih zakonskih določb, zato finančnih posledic ne pričakujemo. Opozorilo občin: stroški se bodo povečali; od MGRT se pridobi oceno finančnih posledic.
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano od 01.01.2016 do 31.01.2016  MGTŠ  05.04.2016  MGRT je v skladu s protokolom dne 23. 2. 2016 koalicijskim partnerjem posredoval medresorsko usklajen predlog Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Dne 29. 2. 2016 smo prejeli zahtevo za ponovno koalicijsko usklajevanje. Po njegovi izvedbi bo predlog zakona posredovan v obravnavo VRS. Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Predloga zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti – prva obravnava in ga pošilja v obravnavo Državnemu zboru. 
Delno realizirano od 01.01.2015 do 31.12.2015  Admin  22.01.2016  Osnutek zakona z dne 7. 10. 2015 je bil posredovan v vladni postopek.