Natisni

Ukrep

Pravilnik o spremembi Pravilnika o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev

Opis ukrepa

Zdravniški pregledi opravljeni pri delodajalcu bodo veljali tudi za gasilce, če gre za enake zahteve.

Stališče organa / Opombe

Objava v Uradnem listu RS, št. 69/15 z dne 25. 9. 2015

Zgodovina statusov

22.01.2016 R

Podatki o ukrepu

Trenutni status R
Naziv ukrepa Pravilnik o spremembi Pravilnika o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev
Prioriteta 2015 in 2016
Uveljavitev 31.12.2016
Tip ukrepa Državni
Odgovorni organ Ministrstvo za zdravje
Predlagatelj Ministrstvo za zdravje
Postopek sprejemanja Ministrstvo
Predpis, ki se spreminja

Pravilnik o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev

Ocenjeni prihranki na letni ravni za državo 0,00 EUR
Ocenjeni prihranki na letni ravni za občine 600.000,00 EUR
Ocena povečanih prihodkov občin EUR
Odločevalec Ministrstvo za zdravje
Stališče resorja / Opombe Objava v Uradnem listu RS, št. 69/15 z dne 25. 9. 2015
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano od 01.01.2015 do 31.12.2015  Admin  22.01.2016  Objava v Uradnem listu RS, št. 69/15 z dne 25. 9. 2015