Natisni

Ukrep

Uredba o spremembi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin

Opis ukrepa

Natančnejša določila o izračunu subvencije tržne najemnine.

Stališče organa / Opombe

Realizirano 30. oktober 2015.

Zgodovina statusov

22.01.2016 R

Podatki o ukrepu

Trenutni status R
Naziv ukrepa Uredba o spremembi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
Prioriteta 2015 in 2016
Uveljavitev 30.11.2015
Tip ukrepa Državni
Odgovorni organ Ministrstvo za naravne vire in prostor
Predlagatelj Ministrstvo za okolje in prostor
Postopek sprejemanja Vlada Republike Slovenije
Predpis, ki se spreminja

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin

Ocenjeni prihranki na letni ravni za državo 0,00 EUR
Ocenjeni prihranki na letni ravni za občine 0,00 EUR
Ocena povečanih prihodkov občin EUR
Odločevalec Vlada Republike Slovenije
Stališče resorja / Opombe Realizirano 30. oktober 2015.
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano od 01.01.2015 do 31.12.2015  Admin  22.01.2016  Realizirano 30. oktober 2015 (objava v Uradnem listu RS, št. 69/15)