Natisni

Ukrep

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca

Opis ukrepa

Postopno doseganje normativov.

Stališče organa / Opombe

Spremembe v pripravi.

Zgodovina statusov

05.02.2018 R
24.05.2016 N
11.03.2016 N
29.01.2016 DR

Podatki o ukrepu

Trenutni status R
Naziv ukrepa Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
Prioriteta 2015 in 2016
Uveljavitev 31.12.2016
Tip ukrepa Državni
Odgovorni organ Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Predlagatelj Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Postopek sprejemanja Ministrstvo
Predpis, ki se spreminja

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca

Ocenjeni prihranki na letni ravni za državo 0,00 EUR
Ocenjeni prihranki na letni ravni za občine 0,00 EUR
Ocena povečanih prihodkov občin EUR
Odločevalec Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Stališče resorja / Opombe Spremembe v pripravi.
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano od 01.01.2017 do 31.12.2017  Admin  05.02.2018  Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 20/17 z dne 21. 4. 2017. 
Nerealizirano od 01.02.2016 do 30.04.2016  MVI  24.05.2016  poteka usklajevanje 
Nerealizirano od 01.01.2016 do 31.01.2016  MVI  11.03.2016  revizija pravilnika 
Delno realizirano od 01.01.2015 do 31.12.2015  Admin  29.01.2016  Spremembe v pripravi.