Natisni

Ukrep

Navodila za izvajanje Poslovnika Vlade Republike Slovenije

Opis ukrepa

Zakon o lokalni samoupravi v drugem odstavku 94. člena določa, da mora vlada pred sprejetjem predlogov zakonov oziroma preden jih predloži državnemu zboru v sprejem in pred sprejetjem drugih predpisov iz svoje pristojnosti, ki zadevajo pristojnosti, delovanje in financiranje občin, zagotoviti ustrezno sodelovanje združenj občin. Iz te določbe sledi, da mora vlada zagotoviti ustrezno sodelovanje z združenji občin pri pripravi lastnih predpisov.

Zgodovina statusov

Podatki o ukrepu

Trenutni status R
Naziv ukrepa Navodila za izvajanje Poslovnika Vlade Republike Slovenije
Prioriteta 2015 in 2016
Uveljavitev 16.05.2016
Tip ukrepa Državni
Odgovorni organ
Predlagatelj Vlade Republike Slovenije
Postopek sprejemanja Vlade Republike Slovenije
Predpis, ki se spreminja

Navodila za izvajanje Poslovnika Vlade Republike Slovenije

Ocenjeni prihranki na letni ravni za državo 0,00 EUR
Ocenjeni prihranki na letni ravni za občine 0,00 EUR
Ocena povečanih prihodkov občin 0,00 EUR
Odločevalec Vlade Republike Slovenije
Stališče resorja / Opombe
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis