Natisni

Ukrep

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dedovanju

Opis ukrepa

Sprejem zakona je potreben zaradi učinkovitega izvajanja Uredbe (EU) št. 650/2012, ki se uporablja za dedovanje po osebah, ki so umrle 17.8.2015 ali kasneje. Omogoča hitrejše in nostavnejše dedovanje z mednarodnim elementom. Predlog 23.10.2015, EVA 2015-2030-0018.

Stališče organa / Opombe

Zakon je bil sprejet na 21. redni seji Državnega zbora, ki je bila 11. 7. 2016.

Zgodovina statusov

Podatki o ukrepu

Trenutni status R
Naziv ukrepa Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dedovanju
Prioriteta 2015 in 2016
Uveljavitev 31.12.2016
Tip ukrepa Državni
Odgovorni organ Ministrstvo za pravosodje
Predlagatelj Ministrstvo za pravosodje
Postopek sprejemanja Parlamentarni postopek
Predpis, ki se spreminja

Zakon o dedovanju

Ocenjeni prihranki na letni ravni za državo 0,00 EUR
Ocenjeni prihranki na letni ravni za občine 0,00 EUR
Ocena povečanih prihodkov občin 0,00 EUR
Odločevalec Državni zbor
Stališče resorja / Opombe Zakon je bil sprejet na 21. redni seji Državnega zbora, ki je bila 11. 7. 2016.
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis