Natisni

Ukrep

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo

Opis ukrepa

Zmanjšanje odhodkov iz občinskih proračunov za dejavnost predšolske vzgoje.

Stališče organa / Opombe

Realizirano. Objava 7.12.2015

Zgodovina statusov

20.01.2016 R

Podatki o ukrepu

Trenutni status R
Naziv ukrepa Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
Prioriteta 2015 in 2016
Uveljavitev 07.12.2015
Tip ukrepa Državni
Odgovorni organ Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Predlagatelj Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Postopek sprejemanja Ministrstvo
Predpis, ki se spreminja

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo

Ocenjeni prihranki na letni ravni za državo 0,00 EUR
Ocenjeni prihranki na letni ravni za občine 3.000.000,00 EUR
Ocena povečanih prihodkov občin EUR
Odločevalec Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Stališče resorja / Opombe Realizirano. Objava 7.12.2015
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano od 01.01.2015 do 31.12.2015  Admin  20.01.2016  Realizirano. Objava 7.12.2015 (Uradni list RS, št. 93/2015).