Natisni

Ukrep

Zakon o javnih financah

Opis ukrepa

Obvezna opredelitev pripravljavca predpisa o posledicah za občino in ob sodelovanju združenj občin.

Stališče organa / Opombe

Realizacija v roku 6 mesecev po sprejetju Zakona o fiskalnem pravilu.

Zgodovina statusov

22.02.2019 R
12.02.2018 DR
16.05.2016 DR
07.03.2016 DR
20.01.2016 DR

Podatki o ukrepu

Trenutni status R
Naziv ukrepa Zakon o javnih financah
Prioriteta 2015 in 2016
Uveljavitev 31.12.2016
Tip ukrepa Državni
Odgovorni organ Ministrstvo za finance
Predlagatelj Ministrstvo za finance
Postopek sprejemanja Parlamentarni postopek
Predpis, ki se spreminja

Zakon o javnih financah

Ocenjeni prihranki na letni ravni za državo 0,00 EUR
Ocenjeni prihranki na letni ravni za občine 0,00 EUR
Ocena povečanih prihodkov občin 0,00 EUR
Odločevalec Državni zbor
Stališče resorja / Opombe Realizacija v roku 6 mesecev po sprejetju Zakona o fiskalnem pravilu.
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano od 01.01.2018 do 31.12.2018  Admin  22.02.2019  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah – ZJF-H je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 13/18 z dne 28. 2. 2018 
Delno realizirano od 01.01.2017 do 31.12.2017  Admin  12.02.2018  Predlog bo obravnavan na 38. seji Državnega zbora v ponedeljek, 12. 2. 2018. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah (ZJF-H) bo obravnavan po skrajšanem postopku 
Delno realizirano od 01.02.2016 do 30.04.2016  MF  16.05.2016  Predlog zakona je v usklajevanju z ministrstvi 
Delno realizirano od 01.01.2016 do 31.01.2016  MF  07.03.2016  Zakon v pripravi - zbiranje pripomb 
Delno realizirano od 01.01.2015 do 31.12.2015  Admin  20.01.2016  Zakon v pripravi. Delno realizirano.