Natisni

Ukrep

Enotni zakladniški račun

Opis ukrepa

Prostovoljna ključitev v sistem EZRD države ter enotno upravljanje likvidnosti.

Stališče organa / Opombe

Organiziran posvet z občinami.

Zgodovina statusov

20.01.2016 R

Podatki o ukrepu

Trenutni status R
Naziv ukrepa Enotni zakladniški račun
Prioriteta 2015 in 2016
Uveljavitev 31.01.2015
Tip ukrepa Državni
Odgovorni organ Ministrstvo za finance
Predlagatelj Ministrstvo za finance
Postopek sprejemanja Ministrstvo
Predpis, ki se spreminja
Ocenjeni prihranki na letni ravni za državo 0,00 EUR
Ocenjeni prihranki na letni ravni za občine 300.000,00 EUR
Ocena povečanih prihodkov občin EUR
Odločevalec Ministrstvo za finance
Stališče resorja / Opombe Organiziran posvet z občinami.
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano od 01.01.2015 do 31.12.2015  Admin  20.01.2016  Ukrep je realiziran. Organiziran je bil posvet z občinami. Vključitev občin v sistem je prostovoljna.