Natisni

Ukrep

Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin

Opis ukrepa

Ukinitev pravnih in finančnih svetovalcev in poenostavitev postopka.

Stališče organa / Opombe

Realizirano. Objava 24.7.2015 (Uradni list RS, št. 55/15)

Zgodovina statusov

20.01.2016 R

Podatki o ukrepu

Trenutni status R
Naziv ukrepa Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin
Prioriteta 2015 in 2016
Uveljavitev 24.07.2015
Tip ukrepa Državni
Odgovorni organ Ministrstvo za finance
Predlagatelj Ministrstvo za finance
Postopek sprejemanja Ministrstvo
Predpis, ki se spreminja

Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin

Ocenjeni prihranki na letni ravni za državo 0,00 EUR
Ocenjeni prihranki na letni ravni za občine 400.000,00 EUR
Ocena povečanih prihodkov občin EUR
Odločevalec Ministrstvo za finance
Stališče resorja / Opombe Realizirano. Objava 24.7.2015 (Uradni list RS, št. 55/15)
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano od 01.01.2015 do 31.12.2015  Admin  20.01.2016  Realizirano. Objava 24.7.2015 (Uradni list RS, št. 55/15).