Natisni

Ukrep

Uporaba sistema MFERAC

Opis ukrepa

Prostovoljna uporaba tudi za občine.

Stališče organa / Opombe

Vključevanje do 5 občin na leto. Za vključitev v sistem je potrebna odločitev občine.

Zgodovina statusov

20.01.2016 R

Podatki o ukrepu

Trenutni status R
Naziv ukrepa Uporaba sistema MFERAC
Prioriteta 2015 in 2016
Uveljavitev 31.01.2015
Tip ukrepa Državni
Odgovorni organ Ministrstvo za finance
Predlagatelj Ministrstvo za finance
Postopek sprejemanja Ministrstvo
Predpis, ki se spreminja
Ocenjeni prihranki na letni ravni za državo 0,00 EUR
Ocenjeni prihranki na letni ravni za občine 0,00 EUR
Ocena povečanih prihodkov občin EUR
Odločevalec Ministrstvo za finance
Stališče resorja / Opombe Vključevanje do 5 občin na leto. Za vključitev v sistem je potrebna odločitev občine.
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano od 01.01.2015 do 31.12.2015  Admin  20.01.2016  Realizirano. Vključevanje do 5 občin na leto. Za vključitev v sistem je potrebna odločitev občine.