Natisni

Ukrep

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo

Opis ukrepa

Korekcija kriterijev, da bodo predpisani ukrepi za območja poselitve s skupno obremenitvijo, manjši od 2000 PE.

Stališče organa / Opombe

Realizirano. Objava 18.12.2015 (Uradni list RS, št. 98/2015).

Zgodovina statusov

20.01.2016 R

Podatki o ukrepu

Trenutni status R
Naziv ukrepa Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
Prioriteta 2015 in 2016
Uveljavitev 18.12.2015
Tip ukrepa Državni
Odgovorni organ Ministrstvo za naravne vire in prostor
Predlagatelj Ministrstvo za okolje in prostor
Postopek sprejemanja Vlada Republike Slovenije
Predpis, ki se spreminja

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo

Ocenjeni prihranki na letni ravni za državo 0,00 EUR
Ocenjeni prihranki na letni ravni za občine 1.500.000,00 EUR
Ocena povečanih prihodkov občin EUR
Odločevalec Vlada Republike Slovenije
Stališče resorja / Opombe Realizirano. Objava 18.12.2015 (Uradni list RS, št. 98/2015).
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano od 01.01.2015 do 31.12.2015  Admin  20.01.2016  Realizirano. Objava 18.12.2015 (Uradni list RS, št. 98/2015 ). Datum začetka veljavnosti 31.12.2015.