Natisni

Naloga

Zakonska ureditev pravic

Ukrep / Ureditev sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Predlog za skrajšanje števila dni odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe izven dela, za katere izplačuje delodajalec nadomestilo plače v svoje breme je treba obravnavati povezano s spremembami ureditve plačila nadomestila s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje (Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju), ob zavedanju, da bi imela takšna sprememba občutne posledice za javno blagajno.

Zgodovina statusov

19.01.2023 DR
27.01.2022 DR
10.02.2021 DR
21.01.2019 DR
29.01.2018 DR
07.12.2017 DR
24.07.2017 DR
17.01.2017 N
14.09.2016 N
16.05.2016 N
25.01.2016 N
25.02.2015 N
27.05.2014 N
24.04.2014 N

Podatki o nalogi

Trenutni status DR
Naziv podcilja Zakonska ureditev pravic
Odgovorni resor Ministrstvo za zdravje
Rok za realizacijo 31.12.2024
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte, Na javni sektor
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Delno realizirano 01.01.2022 - 31.12.2022  MZ  19.01.2023  Ministrstvo za zdravje bo v letu 2023 aktivno pristopilo k reformi zdravstvenega sistema, ki bo vključevala tudi spremembe ZZVZZ in ZZDej. V okviru teh sprememb bo naslovljen tudi predmetni ukrep. 
Delno realizirano 01.01.2021 - 31.12.2021  MZ  27.01.2022  K celoviti reformi ZZVZZ se je RS zavezala v RRF (dokument potrjen 1. 7. 2021), v načrtu so določeni tudi časovni mejniki. 
Delno realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  Admin  10.02.2021  Na Ministrstvu za zdravje se v zadnjem poročevalskem obdobju prioritetno izvajajo aktivnosti na področju obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, s tega razloga so se aktivnosti za realizacijo naloge nekoliko zamaknile.  
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  MZ  21.01.2019  Nov ZZVZZ-1 se bo pripravil in bil sprejet v 2019. Predvideno je, da bo zakon vsaj na načelni ravni uredil vse pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  MZ  29.01.2018  Predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-1) je trenutno v usklajevanju s koalicijskimi partnerji ter socialnimi partnerji (ESS). Predviden rok obravnave predloga Zakona ZZVZZ-1 v Državnem zboru RS pa je 2019.  
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  07.12.2017  Na Ministrstu za zdravje predvidevamo, da bo Predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-1) v Državnem zboru RS obravnavan v prvih mesecih leta 2018.  
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  24.07.2017  Na Ministrstvu za zdravje predvidevamo, da bo Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-1) v Državnem zboru RS v parlamentarni obravnavi do konca leta 2017. 
Nerealizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  MZ  17.01.2017  Predlog zakona bo poslan v javno razpravo v mesecu januarju 2017. 
Nerealizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  MZ  14.09.2016  Predlog zakona se pripravlja. 
Nerealizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MZ  16.05.2016  Predlog zakona se pripravlja. 
Nerealizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MZ  25.01.2016  Priprava novega Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju se je prenesla v leto 2016. Podlaga za pripravo zakona bodo tudi rezultati, ki jih je podala pripravljena Analiza zdravstvenega sistema v Sloveniji, ki je bila predstavljena v januarju 2016. 
Nerealizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MZ  25.02.2015  Sprejem novega Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je predviden v PDV 2015, vendar se sprejem načrtuje za prvo polovico leta 2016. 
Nerealizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MZ  27.05.2014  Zaradi trenutne politične situacije je mogoče sprejem novega ZZVZZ ali njgovih sprememb predvideti do konca leta 2015. 
Nerealizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014