Natisni

Naloga

Zakonska ureditev pravic

Ukrep / Ureditev sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Predlog za skrajšanje števila dni odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe izven dela, za katere izplačuje delodajalec nadomestilo plače v svoje breme je treba obravnavati povezano s spremembami ureditve plačila nadomestila s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje (Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju), ob zavedanju, da bi imela takšna sprememba občutne posledice za javno blagajno.

Zgodovina statusov

20.01.2023 DR
28.01.2022 DR
11.02.2021 DR
22.01.2019 DR
30.01.2018 DR
08.12.2017 DR
25.07.2017 DR
18.01.2017 N
15.09.2016 N
17.05.2016 N
26.01.2016 N
26.02.2015 N
28.05.2014 N
25.04.2014 N

Podatki o nalogi

Trenutni status DR
Naziv podcilja Zakonska ureditev pravic
Odgovorni resor Ministrstvo za zdravje
Rok za realizacijo 01.01.2025
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte, Na javni sektor
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Delno realizirano 02.01.2022 - 01.01.2023  MZ  20.01.2023  Ministrstvo za zdravje bo v letu 2023 aktivno pristopilo k reformi zdravstvenega sistema, ki bo vključevala tudi spremembe ZZVZZ in ZZDej. V okviru teh sprememb bo naslovljen tudi predmetni ukrep. 
Delno realizirano 02.01.2021 - 01.01.2022  MZ  28.01.2022  K celoviti reformi ZZVZZ se je RS zavezala v RRF (dokument potrjen 1. 7. 2021), v načrtu so določeni tudi časovni mejniki. 
Delno realizirano 02.01.2020 - 01.01.2021  Admin  11.02.2021  Na Ministrstvu za zdravje se v zadnjem poročevalskem obdobju prioritetno izvajajo aktivnosti na področju obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, s tega razloga so se aktivnosti za realizacijo naloge nekoliko zamaknile.  
Delno realizirano 02.01.2018 - 01.01.2019  MZ  22.01.2019  Nov ZZVZZ-1 se bo pripravil in bil sprejet v 2019. Predvideno je, da bo zakon vsaj na načelni ravni uredil vse pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. 
Delno realizirano 02.01.2017 - 01.01.2018  MZ  30.01.2018  Predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-1) je trenutno v usklajevanju s koalicijskimi partnerji ter socialnimi partnerji (ESS). Predviden rok obravnave predloga Zakona ZZVZZ-1 v Državnem zboru RS pa je 2019.  
Delno realizirano 02.01.2017 - 01.01.2018  Admin  08.12.2017  Na Ministrstu za zdravje predvidevamo, da bo Predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-1) v Državnem zboru RS obravnavan v prvih mesecih leta 2018.  
Delno realizirano 02.01.2017 - 01.01.2018  Admin  25.07.2017  Na Ministrstvu za zdravje predvidevamo, da bo Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-1) v Državnem zboru RS v parlamentarni obravnavi do konca leta 2017. 
Nerealizirano 02.09.2016 - 01.01.2017  MZ  18.01.2017  Predlog zakona bo poslan v javno razpravo v mesecu januarju 2017. 
Nerealizirano 02.05.2016 - 01.09.2016  MZ  15.09.2016  Predlog zakona se pripravlja. 
Nerealizirano 02.01.2016 - 01.05.2016  MZ  17.05.2016  Predlog zakona se pripravlja. 
Nerealizirano 02.09.2015 - 01.01.2016  MZ  26.01.2016  Priprava novega Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju se je prenesla v leto 2016. Podlaga za pripravo zakona bodo tudi rezultati, ki jih je podala pripravljena Analiza zdravstvenega sistema v Sloveniji, ki je bila predstavljena v januarju 2016. 
Nerealizirano 02.05.2014 - 01.02.2015  MZ  26.02.2015  Sprejem novega Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je predviden v PDV 2015, vendar se sprejem načrtuje za prvo polovico leta 2016. 
Nerealizirano 02.01.2014 - 01.05.2014  MZ  28.05.2014  Zaradi trenutne politične situacije je mogoče sprejem novega ZZVZZ ali njgovih sprememb predvideti do konca leta 2015. 
Nerealizirano 04.10.2013 - 01.01.2014  Admin  25.04.2014