Natisni

Naloga

Dolgotrajnost postopkov umeščanja v prostor energetske infrastrukture

Opis naloge

Sprejem nacionalnega energetskega programa (NEP), s katerim se predvideva skrajšanje postopkov umeščanja energetske infrastrukture v prostor.

Ukrep / Priprava nove prostorske in gradbene zakonodaje

Zgodovina statusov

05.10.2017 NS
16.06.2017 DR
19.09.2016 DR
19.05.2016 DR
02.02.2016 DR
03.09.2015 DR
24.02.2015 DR
09.06.2014 DR
30.05.2014 N
28.05.2014 DR
24.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status NS
Naziv podcilja Dolgotrajnost postopkov umeščanja v prostor energetske infrastrukture
Odgovorni resor Ministrstvo za infrastrukturo
Rok za realizacijo 30.04.2017
Tip naloge
Načelo SBA III, IX #2
Okvirni program prehoda v zeleno gospodarstvo Trajnostno upravljanje z viri
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Nesprejemljivo 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  05.10.2017  Gre za zastarelo nalogo, ker se po sprejemu novega Energetskega zakona (EZ) v letu 2014, namesto Nacionalnega energetskega programa (NEP) pripravlja RKS, ki pa ni v pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor (MOP) in sam po sebi ne more skrajšati postopkov umeščanja v prostor za energetsko infrastrukturo, kvečjemu te postopke omenja kot oviro pri izvajanju energetske politike države. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  16.06.2017  Vlada RS je dne 18. oziroma 24. maja 2017 sprejela besedila Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o arhitekturi in inženirski dejavnosti in jih posredovala v državni zbor. 
Delno realizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  MzI  19.09.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MzI  19.05.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MzI  02.02.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  MNVP  03.09.2015  Po ponovni vzpostavitvi MOP so že bili izvedeni nekateri organizacijski koraki glede koordiniranega delovanja prostorskih in okoljskih postopkov, na področju energetike pa je nadaljnja optimizacija zahtevana tudi na podlagi Uredbe št. 347/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo. Na podlagi te uredbe MOP v spremembah zakonodaje s področja prostorskega načrtovanja in graditve objektov predvideva nekatere specialne rešitve za tovrstno infrastrukturo oziroma predvideva uporabo teh rešitev tudi za umeščanje druge podobne infrastrukture (gre zlasti za linijske objekte). Ob bok normativnim in nenormativnim ukrepom pa ugotavljamo, da je dolgotrajnost nekaterih postopkov velikokrat posledica pasivnega in neusklajenega delovanja na strani pobudnikov oziroma investitorjev teh projektov.  
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MNVP  24.02.2015  Po ponovni vzpostavitvi MOP so že bili izvedeni nekateri organizacijski koraki glede koordiniranega delovanja prostorskih in okoljskih postopkov, na področju energetike pa je nadaljnja optimizacija zahtevana tudi na podlagi Uredbe št. 347/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo. Ob bok normativnim in nenormativnim ukrepom pa ugotavljamo, da je dolgotrajnost nekaterih postopkov velikokrat posledica pasivnega in neusklajenega delovanja na strani pobudnikov oziroma investitorjev teh projektov. 
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  09.06.2014  V poročevalskem obdobju je z delom pričelo vseh 8 zunanjih ekspertnih skupin, ki jih je v namen normativnih sprememb ustanovilo MzIP. Te so se sestajale ločeno (in praviloma večkrat), izvedeni sta bili tudi dve plenarni zasedanji. Prav tako je z delom pričela medresorska delovna skupina, ki se je sestala dvakrat. MzIP je vzpostavilo strežnik za izmenjavo gradiv, ki nastajajo v procesu. Na podlagi opravljenega dela sedaj poteka dodelava vsebinskih izhodišč in priprava zakonskih osnutkov znotraj MzIP. To je v tem času pri zunanjih izdelovalcih naročilo tudi izdelavo nekaterih strokovnih nalog, neposredno povezanih z zakonsko materijo.  
Nerealizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  30.05.2014  V poročevalskem obdobju je z delom pričelo vseh 8 zunanjih ekspertnih skupin, ki jih je v namen normativnih sprememb ustanovilo MzIP. Te so se sestajale ločeno (in praviloma večkrat), izvedeni sta bili tudi dve plenarni zasedanji. Prav tako je z delom pričela medresorska delovna skupina, ki se je sestala dvakrat. MzIP je vzpostavilo strežnik za izmenjavo gradiv, ki nastajajo v procesu. Na podlagi opravljenega dela sedaj poteka dodelava vsebinskih izhodišč in priprava zakonskih osnutkov znotraj MzIP. To je v tem času pri zunanjih izdelovalcih naročilo tudi izdelavo nekaterih strokovnih nalog, neposredno povezanih z zakonsko materijo.  
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  28.05.2014  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  Vlada RS je 14.11.2013 sprejela sklep, s katerim je potrdila izhodišča za pripravo normativnih sprememb, ki jih je pripravil MzIP, določila pripravo izhodišč za spremembe zakonodaje iz pristojnosti MKO, ki je povezana z zakonodajo s področja urejanja prostora in graditve objektov (nosilec MKO) in določila oblikovanje medresorske delovne skupine za namen priprave zakonskih sprememb. MKO izhodišč še ni pripravilo. Delovna skupina še ni formirana, saj MKO še ni javilo svojih predstavnikov zanjo (MK, MNZ, MP in MF so to že storila). MzIP v tem času že nadaljuje z delom. Decembra so bili izvedeni posveti z organizacijami strokovne in civilne javnosti. Te organizacije so že javile svoje člane za udeležbo pri delu delovnih skupin, ki jih je za posamezne področne sklope ustanovil MzIP.