Natisni

Naloga

Enotni programi opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine v celoti - omogoča se naknadno sprejemanje programa opremljanja. Ukrep omogoča občini večjo fleksibilnost pri sprejemanju programov opremljanja stavbnih zemljišč in posledični zajem komunalnega prispevka za izvedeno komunalno opremo.

Opis naloge

Občini se omogoča naknadni sprejem programa opremljanja, če je opremljanje izvedla brez njega. Naknaden sprejem programa opremljanja verificira že izvedeno opremljanje in občini omogoči zaračunavanje komunalnega prispevka za tako izvedeno komunalno opremo.

Ukrep / Priprava nove prostorske in gradbene zakonodaje

Zgodovina statusov

16.06.2017 NS
23.02.2015 NS
09.06.2014 DR
30.05.2014 N
28.05.2014 DR
24.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status NS
Naziv podcilja Enotni programi opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine v celoti - omogoča se naknadno sprejemanje programa opremljanja. Ukrep omogoča občini večjo fleksibilnost pri sprejemanju programov opremljanja stavbnih zemljišč in posledični zajem komunalnega prispevka za izvedeno komunalno opremo.
Odgovorni resor Ministrstvo za naravne vire in prostor
Rok za realizacijo 31.12.2017
Tip naloge
Načelo SBA III, IX #2
Okvirni program prehoda v zeleno gospodarstvo Trajnostno upravljanje z viri
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Nesprejemljivo 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  16.06.2017  Predlog zakona o urejanju prostora takšnega ukrepa oziroma možnosti ne predvideva, saj je bilo ocenjeno, da je vprašljiv z vidika transparentnosti poslovanja občine. 
Nesprejemljivo 01.05.2014 - 31.01.2015  MNVP  23.02.2015  Predvidene spremembe Zakona o prostorskem načrtovanju se tičejo tudi področja opremljanja stavbnih zemljišč, vendar pa te ne gredo v smeri enotnih programov opremljanja oziroma možnosti njihovega naknadnega sprejemanja, pač pa v smeri bolj učinkovitega (finančnega) programiranja izgradnje komunalne opreme in v smeri bolj pravične (posledično pa mestoma tudi nižje) obremenitve zavezancev za plačilo komunalnega prispevka. 
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  09.06.2014  V poročevalskem obdobju je z delom pričelo vseh 8 zunanjih ekspertnih skupin, ki jih je v namen normativnih sprememb ustanovilo MzIP. Te so se sestajale ločeno (in praviloma večkrat), izvedeni sta bili tudi dve plenarni zasedanji. Prav tako je z delom pričela medresorska delovna skupina, ki se je sestala dvakrat. MzIP je vzpostavilo strežnik za izmenjavo gradiv, ki nastajajo v procesu. Na podlagi opravljenega dela sedaj poteka dodelava vsebinskih izhodišč in priprava zakonskih osnutkov znotraj MzIP. To je v tem času pri zunanjih izdelovalcih naročilo tudi izdelavo nekaterih strokovnih nalog, neposredno povezanih z zakonsko materijo.  
Nerealizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  30.05.2014  V poročevalskem obdobju je z delom pričelo vseh 8 zunanjih ekspertnih skupin, ki jih je v namen normativnih sprememb ustanovilo MzIP. Te so se sestajale ločeno (in praviloma večkrat), izvedeni sta bili tudi dve plenarni zasedanji. Prav tako je z delom pričela medresorska delovna skupina, ki se je sestala dvakrat. MzIP je vzpostavilo strežnik za izmenjavo gradiv, ki nastajajo v procesu. Na podlagi opravljenega dela sedaj poteka dodelava vsebinskih izhodišč in priprava zakonskih osnutkov znotraj MzIP. To je v tem času pri zunanjih izdelovalcih naročilo tudi izdelavo nekaterih strokovnih nalog, neposredno povezanih z zakonsko materijo.  
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  28.05.2014  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  Vlada RS je 14.11.2013 sprejela sklep, s katerim je potrdila izhodišča za pripravo normativnih sprememb, ki jih je pripravil MzIP, določila pripravo izhodišč za spremembe zakonodaje iz pristojnosti MKO, ki je povezana z zakonodajo s področja urejanja prostora in graditve objektov (nosilec MKO) in določila oblikovanje medresorske delovne skupine za namen priprave zakonskih sprememb. MKO izhodišč še ni pripravilo. Delovna skupina še ni formirana, saj MKO še ni javilo svojih predstavnikov zanjo (MK, MNZ, MP in MF so to že storila). MzIP v tem času že nadaljuje z delom. Decembra so bili izvedeni posveti z organizacijami strokovne in civilne javnosti. Te organizacije so že javile svoje člane za udeležbo pri delu delovnih skupin, ki jih je za posamezne področne sklope ustanovil MzIP.