Natisni

Naloga

Odprava obveščanja občine o nameravani zakoličbi - odprava obveznosti investitorja o posredovanju informacije o nameravani zakoličbi objekta pristojni občinski upravi.

Ukrep / Priprava nove prostorske in gradbene zakonodaje

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Ukrep bo predvidoma vključen v gradivo vezano na spremembo in dopolnitev ZGO-1, ki je v fazi medresorskega usklajevanja.

Zgodovina statusov

01.02.2018 R
17.06.2017 DR
25.02.2015 R
10.06.2014 DR
31.05.2014 N
29.05.2014 DR
25.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Odprava obveščanja občine o nameravani zakoličbi - odprava obveznosti investitorja o posredovanju informacije o nameravani zakoličbi objekta pristojni občinski upravi.
Odgovorni resor Ministrstvo za okolje in prostor
Rok za realizacijo 01.01.2017
Tip naloge
Načelo SBA III, IX #2
Okvirni program prehoda v zeleno gospodarstvo Trajnostno upravljanje z viri
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 02.01.2017 - 01.01.2018  MOP  01.02.2018  Nov paket prostorske in gradbene zakonodaje, ki vključuje novi Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), novi Gradbeni zakon (GZ) in novi Zakon o arhitekturi in inženirski dejavnosti (ZAID), je stopil v veljavo 17. novembra 2017, uporabljati pa se začne s 1. junijem 2018. 
Delno realizirano 02.01.2017 - 01.01.2018  Admin  17.06.2017  Vlada RS je dne 18. oziroma 24. maja 2017 sprejela besedila Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti in jih posredovala v Državni zbor RS. 
Realizirano 02.05.2014 - 01.02.2015  MOP  25.02.2015  Realizirano z novelo Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 58/12) 
Delno realizirano 02.01.2014 - 01.05.2014  Admin  10.06.2014  V poročevalskem obdobju je z delom pričelo vseh 8 zunanjih ekspertnih skupin, ki jih je v namen normativnih sprememb ustanovilo MzIP. Te so se sestajale ločeno (in praviloma večkrat), izvedeni sta bili tudi dve plenarni zasedanji. Prav tako je z delom pričela medresorska delovna skupina, ki se je sestala dvakrat. MzIP je vzpostavilo strežnik za izmenjavo gradiv, ki nastajajo v procesu. Na podlagi opravljenega dela sedaj poteka dodelava vsebinskih izhodišč in priprava zakonskih osnutkov znotraj MzIP. To je v tem času pri zunanjih izdelovalcih naročilo tudi izdelavo nekaterih strokovnih nalog, neposredno povezanih z zakonsko materijo.  
Nerealizirano 02.01.2014 - 01.05.2014  Admin  31.05.2014  V poročevalskem obdobju je z delom pričelo vseh 8 zunanjih ekspertnih skupin, ki jih je v namen normativnih sprememb ustanovilo MzIP. Te so se sestajale ločeno (in praviloma večkrat), izvedeni sta bili tudi dve plenarni zasedanji. Prav tako je z delom pričela medresorska delovna skupina, ki se je sestala dvakrat. MzIP je vzpostavilo strežnik za izmenjavo gradiv, ki nastajajo v procesu. Na podlagi opravljenega dela sedaj poteka dodelava vsebinskih izhodišč in priprava zakonskih osnutkov znotraj MzIP. To je v tem času pri zunanjih izdelovalcih naročilo tudi izdelavo nekaterih strokovnih nalog, neposredno povezanih z zakonsko materijo.  
Delno realizirano 02.01.2014 - 01.05.2014  Admin  29.05.2014  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 04.10.2013 - 01.01.2014  Admin  25.04.2014  Vlada RS je 14.11.2013 sprejela sklep, s katerim je potrdila izhodišča za pripravo normativnih sprememb, ki jih je pripravil MzIP, določila pripravo izhodišč za spremembe zakonodaje iz pristojnosti MKO, ki je povezana z zakonodajo s področja urejanja prostora in graditve objektov (nosilec MKO) in določila oblikovanje medresorske delovne skupine za namen priprave zakonskih sprememb. MKO izhodišč še ni pripravilo. Delovna skupina še ni formirana, saj MKO še ni javilo svojih predstavnikov zanjo (MK, MNZ, MP in MF so to že storila). MzIP v tem času že nadaljuje z delom. Decembra so bili izvedeni posveti z organizacijami strokovne in civilne javnosti. Te organizacije so že javile svoje člane za udeležbo pri delu delovnih skupin, ki jih je za posamezne področne sklope ustanovil MzIP.