Natisni

Naloga

Zakonska ureditev postopka izvensodnega finančnega prestrukturiranja prezadolženih gospodarskih družb

Ukrep / Spremembe stečajne zakonodaje

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Ministrstvo za pravosodje pripravlja zakonsko ureditev zunajsodnega finančnega prestrukturiranja prezadolženih gospodarskih družb, ki bo omogočila alternativen način reševanja insolventnih gospodarskih subjektov, in sicer v zunajsodnem postopku

Zgodovina statusov

25.04.2014 R

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Zakonska ureditev postopka izvensodnega finančnega prestrukturiranja prezadolženih gospodarskih družb
Odgovorni resor Ministrstvo za pravosodje
Rok za realizacijo 31.12.2013
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 04.10.2013 - 31.12.2013  Admin  25.04.2014  Stališče MP: Ukrep je bil na normativni ravni realiziran z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (novela ZFPPIPP-F; Uradni list RS, št. 100/13 z dne 6.12.2013. Z novelo ZFPPIPP-F je predvidena nova pravna možnost preventivnega prestrukturiranja, ki omogoča izvedbo določenih ukrepov finančnega prestrukturiranja v položajih, ko dolžnik še ni insolventen, mu pa nastanek insolventnosti neposredno grozi. Procesna določila zakona predvidevajo zunajsodna pogajanja, kjer imajo ključno vlogo upniki in dolžnik, sodišče zgolj na koncu potrdi oblikovan in izglasovan sporazum o finančnem prestrukturiranju. Postopek je po naravi oblikovanja vsebinskih rešitev zunajsodne narave.