Natisni

Naloga

Pregled ureditve področja rokodelstva

Opis naloge

Pregled ureditve področja rokodelstva in priprava morebitnih predlogov sprememb zakonodaje oziroma drugih aktivnosti, ki bi omogočale ohranjanje in razvoj rokodelstva na podlagi pregleda ureditve področja rokodelstva. Končni rezultat dela skupine bo analiza stanja in predlogi sistemske ureditve področja glede na obstoječo zakonodajo.

Ukrep / Prenova sistemske ureditve področja rokodelstva

Zgodovina statusov

27.09.2021 R
13.01.2021 DR
29.09.2020 DR
13.01.2020 DR
25.09.2019 DR
29.04.2019 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Pregled ureditve področja rokodelstva
Odgovorni resor Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Rok za realizacijo 30.06.2021
Tip naloge Poenostavitev predpisa
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2021 - 31.12.2021  MGTŠ  27.09.2021  Vlada Republike Slovenije je na 80. redni seji dne 3. 6. 2021 s sklepom št.: 02402-9/2021/3 sprejela Končno poročilo Medresorske delovne skupine za prenovo sistemske ureditve področja rokodelstva z izhodišči za prenovo ureditve področja rokodelstva. Medresorska delovna skupina za prenovo sistemske ureditve področja rokodelstva je s tem svoje naloge realizirala in zato prenehala z delovanjem. 
Delno realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  MGTŠ  13.01.2021  Zaradi drugih nujnih nalog in priprave zakonodaje v okviru epidemije Covid 19 bo naloga predvidoma realizirana do 30. 6. 2021.  
Delno realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  MGTŠ  29.09.2020  Zaradi epidemije Covid 19 in drugih prioritetnih nalog se je delo Medresorske delovne skupine podaljšalo, zaključno poročilo bo predvidoma pripravljeno do konca leta 2020.  
Delno realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  MGTŠ  13.01.2020  Na podlagi preučitve ureditve, ki velja za področje rokodelstva, do sedaj opravljenih sestankov in izmenjave mnenj so se že nakazali predlogi rešitev, vendar pa ti z vsemi deležniki še niso usklajeni. Zaradi kompleksnosti problematike medresorska delovna skupina za pripravo končnega poročila s priporočili Vladi RS potrebuje dodaten čas, zato je predlagala podaljšanje roka za šest mesecev. Vlada RS je s sklepom št.: 02401-10/2018/11 z dne 19. 12. 2019 dopolnila sestavo MDS in podaljšala rok za pripravo končnega poročila do 30.6.2020. 
Delno realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  MGTŠ  25.09.2019  Vlada RS je novembra 2018 ustanovila in imenovala Medresorsko delovno skupino (MDS), katere namen je preučitev ureditve, ki velja za področje rokodelstva ter pripraviti predloge sprememb zakonodaje oziroma drugih aktivnosti, ki bi omogočale ohranjanje in razvoj rokodelstva. MDS vodi MGRT, v njej pa sodelujejo predstavniki vseh pristojnih resorjev: MF, MK, MDDSZ in MIZŠ. V delo MDS se je vključil tudi g. Franc Vesel, državni sekretar v Kabinetu predsednika Vlade RS. Vlada Republike Slovenije se je julija 2019 že seznanila z vmesnim poročilom MDS (sklep Vlade RS št.: 02402-16/2019/4). Delovna skupina bo zaključila z delom in pripravila končno poročilo s predlogi sprememb zakonodaje oziroma drugih aktivnosti do 31. decembra 2019.  
Nerealizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  Admin  29.04.2019  Ni sprememb.