Natisni

Naloga

Odprava dodatnega davka na motorna vozila

Opis naloge

Odprava dodatnega davka na motorna vozila, ki je bil uveden kot proti krizni ukrep z Zakonom za uravnoteženje javnih financ.

Ukrep / Odprava dodatnega davka na motorna vozila

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Preoblikovanje lestvice za odmero DMV in s tem združitev obeh dajatev (davek na motorna vozila in dodatni davek na motorna vozila) v eno dajatev.

Zgodovina statusov

13.01.2021 R
02.10.2020 DR
11.06.2019 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Odprava dodatnega davka na motorna vozila
Odgovorni resor Ministrstvo za finance
Rok za realizacijo 31.12.2020
Tip naloge Poenostavitev predpisa
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte, Na državljane, Na javni sektor
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  MF  13.01.2021  Zakon o davku na motorna vozila (ZDMV-1); Uradni list RS št. 200/2020  
Delno realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  MF  02.10.2020  Predlog prenovljenega zakona je bil v javni obravnavi do 14. 2. 2020  
Delno realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  Admin  11.06.2019