Natisni

Naloga

Uvedba elektronskega potrdila o upravičeni zadržanosti od dela (eBOL)

Opis naloge

Podatke, ki se nanašajo na začasno zadržanost od dela za namen izdaje eBOL, pooblaščena oseba (izbrani osebni zdravnik, medicinska sestra,…) vnese v informacijski sistem pri izvajalcu zdravstvenih storitev.
eBOL digitalno podpiše zdravnik s kvalificiranim digitalnim potrdilom na profesionalni kartici ali kvalificiranim digitalnim potrdilom, ki ga je izdal kateri od slovenskih izdajateljev digitalnih potrdil (SIGEN-CA, PostarCa, Halcom ali NLB). Pooblaščena oseba izvajalca zdravstvenih storitev ga nato z uporabo sistema on-line posreduje ZZZS-ju. Pooblaščena oseba lahko z uporabo sistema on-line varno pridobi podatke o že zapisanih eBOL-ih posamezne zavarovane osebe.
eBOL bo dostopen zavarovani osebi na ZZZS-jevem portalu za zavarovane osebe in zavezancem za prispevek v sistemu SPOT (e-VEM). Podatke o začasni zadržanosti od dela bo ZZZS posredoval tudi na NIJZ za namen vodenja zbirke Evidenca začasne ali trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb, nege, spremstva in drugih vzrokov ter FURS-u za potrebe obračuna nadomestila za samostojne zavezance (podatke je do sedaj FURS ročno izpolnjeval na hrbtni strani obrazca BOL) ter za namen priprave predizpolnjenih obračunov prispevkov za socialno varnost s strani FURS.

Ukrep / Vzpostavitev informacijske rešitve za izdajo papirne listine Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela v elektronski obliki, eBOL

Zgodovina statusov

07.02.2020 R
26.06.2019 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Uvedba elektronskega potrdila o upravičeni zadržanosti od dela (eBOL)
Odgovorni resor Ministrstvo za zdravje
Rok za realizacijo 06.01.2020
Tip naloge Avtomatizacija postopka
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte, Na državljane, Na javni sektor
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  MZ  07.02.2020  S 1. 2. 2020 izvajalci (izbrani osebni zdravniki, ki so pristojni za izdajo BOL) izdajo elektronski bolniški list (eBOL) Delodajalcem in zavarovancem, ki so sami zavezanci za plačilo prispevka in so vpisani v Poslovni register Slovenije, so eBOL-i dostopni prek portala SPOT. Oboji prek navedenega portala prevzemajo po novem vse eBOL-e, izstavljene za začasno zadržanost od dela od 1. februarja 2020 dalje. Omenjeno obveznost je uvedla novela Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 4/20).  
Delno realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  Admin  26.06.2019  Trenutno poteka vgrajevanje zahtev v informacijske sisteme izvajalcev. Ministrstvo za javno upravo preverja dokumentacijo za aplikacijo eBOL ter eZahtevek, za namen nadomestila plače (spletni servis in storitev).