Natisni

Naloga

Priprava Programa Vlade RS za spodbujanje internacionalizacije gospodarskih družb 2020 – 2024

Opis naloge

Z novim programom Vlade Republike Slovenije za spodbujanje internacionalizacije gospodarskih družb za obdobje 2020-2024, ki ga pripravi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, se z upoštevanjem notranjih in zunanjih ekonomsko-političnih okoliščin določi srednjeročne usmeritve in cilje Republike Slovenije na področju spodbujanja internacionalizacije gospodarskih družb ter nabor posameznih ukrepov, ki so potrebni za večjo internacionalizacijo slovenskega gospodarstva in se bodo izvajali v času trajanja programa. Internacionalizacija predstavlja osrednjo os strateškega razvoja Slovenije, saj je mednarodna usmerjenost slovenskih podjetij zaradi velikosti domačega trga, ki posledično omejuje priložnosti za rast in doseganje ekonomij obsega, ključnega pomena. Z namenom zagotoviti merljivost uresničevanja ciljev v programu se v okviru programa predvidi tudi kazalnike za spremljanje učinkovitosti.

Ukrep / Spodbujanje internacionalizacije gospodarskih družb

Zgodovina statusov

04.01.2022 R
30.09.2021 DR
29.09.2020 DR
23.01.2020 DR
25.09.2019 N
26.06.2019 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Priprava Programa Vlade RS za spodbujanje internacionalizacije gospodarskih družb 2020 – 2024
Odgovorni resor Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Rok za realizacijo 31.12.2021
Tip naloge Spremenjen način dela
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2021 - 31.12.2021  MGTŠ  04.01.2022  Program Vlade RS za spodbujanje investicij in internacionalizacije slovenskega gospodarstva je bil sprejet 9. decembra 2021: https://www.gov.si/novice/2021-12-09-sprejet-program-spodbujanja-investicij-in-internacionalizacije-slovenskega-gospodarstva/  
Delno realizirano 01.01.2021 - 31.12.2021  MGTŠ  30.09.2021  Zaradi kompleksnejšega medresorskega usklajevanja Programa je prišlo do zamika pri sprejemu, usklajevanje je trenutno v zaključni fazi in se pričakuje sprejem do konca leta.  
Delno realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  MGTŠ  29.09.2020  Program spodbujanja internacionalizacije in investicij 2021 - 2025 je pripravljen, vendar še ni bil sprejet na Vladi RS. Za leto 2020 še velja Akcijski načrt internacionalizacije 2019 - 2020 "Mednarodni izzivi", ki je bil sprejet marca 2019: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MGRT/Dokumenti/DIPT/Internacionalizacija/Strateski-dokumenti-internacionalizacija/Akcijski-nacrt-2019-2020.pdf. Nov akcijski načrt za dveletno obdobje pa bo pripravljen na osnovi Programa. 
Delno realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  MGTŠ  23.01.2020  Program Vlade za spodbujanje internacionalizacije in investicij je pripravljen in bo posredovan v medresorsko usklajevanje. 
Nerealizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  MGTŠ  25.09.2019  Program za spodbujanje internacionalizacije 2020-2024 se bo pripravil hkrati s pripravo Operativnega programa 2021-2027, ko bodo jasna tudi finančna sredstva. 
Nerealizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  Admin  26.06.2019  Ni sprememb.