Natisni

Naloga

Priprava Programa Vlade RS za spodbujanje investicij 2020 – 2024

Opis naloge

Z novim programom Vlade Republike Slovenije za spodbujanje investicij za obdobje 2020-2024, ki ga pripravi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, se z upoštevanjem notranjih in zunanjih ekonomsko-političnih okoliščin določi srednjeročne usmeritve in cilje Republike Slovenije na področju spodbujanja domačih in tujih investicij ter nabor posameznih ukrepov za spodbujanje investicijske dejavnosti v Sloveniji. Investicije predstavljajo enega izmed najpomembnejših dejavnikov mednarodnega sodelovanja in gospodarske rasti, saj lokalnemu gospodarstvu prinašajo številne koristi, vključno z gospodarsko stabilnostjo, ustvarjanjem delovnih mest, prenosom znanja in tehnologije, učinkovito alokacijo virov, višjimi davčnimi prihodki itd. Posamezni ukrepi se bodo izvajali v času trajanja programa. Z namenom zagotoviti merljivost uresničevanja ciljev v programu se v okviru programa predvidi tudi kazalnike za spremljanje učinkovitosti.

Ukrep / Sprejem programa za spodbujanje investicij

Zgodovina statusov

04.01.2022 R
29.09.2020 DR
23.01.2020 DR
25.09.2019 N
26.06.2019 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Priprava Programa Vlade RS za spodbujanje investicij 2020 – 2024
Odgovorni resor Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Rok za realizacijo 28.02.2022
Tip naloge Spremenjen način dela
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2021 - 31.12.2021  MGTŠ  04.01.2022  Program Vlade RS za spodbujanje investicij in internacionalizacije slovenskega gospodarstva je bil sprejet 9. decembra 2021: https://www.gov.si/novice/2021-12-09-sprejet-program-spodbujanja-investicij-in-internacionalizacije-slovenskega-gospodarstva/  
Delno realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  MGTŠ  29.09.2020  Poseben program za spodbujanje investicije ne bo pripravljen, ampak bo del "Programa za spodbujanje internacionalizacije in investicij 2021- 2025, ki je pripravljen, vendar še ni sprejet na Vladi RS. 
Delno realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  MGTŠ  23.01.2020  Poseben Program VRS za spodbujanje investicij 2020-2024 se ne bo pripravil, ampak sta sedaj združena Program VRS za internacionalizacijo in Program za spodbujanje investicij. Program Vlade za spodbujanje internacionalizacije in investicij je pripravljen in bo posredovan v medresorsko usklajevanje. 
Nerealizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  MGTŠ  25.09.2019  Ni aktivnosti. Program za spodbujanje investiranja 2020-2024 se bo pripravil hkrati s pripravo Operativnega programa 2021-2027, ko bodo jasna tudi finančna sredstva. 
Nerealizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  Admin  26.06.2019  Ni sprememb.