Natisni

Naloga

Priprava koncepta s predvidenim akcijskim načrtom sprememb področne zakonodaje

Ukrep / Priprava koncepta za zagotovitev učinkovitejšega umeščanja objektov v prostor in graditve objektov

Zgodovina statusov

24.04.2014 R

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Priprava koncepta s predvidenim akcijskim načrtom sprememb področne zakonodaje
Odgovorni resor Ministrstvo za naravne vire in prostor
Rok za realizacijo 01.11.2013
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  Vlada RS je dne 14.11.2013 potrdila Izhodišča normativnih sprememb na področju urejanja prostora in graditve objektov (prej imenovana Koncept) in naložila pripravo tovrstnih izhodišč tudi MKO za zakonodajo s področja varstva okolja in ohranjanja narave, ter določila oblikovanje medresorskih delovnih skupin za izvedbo nalog, opredeljenih v izhodiščih.