Natisni

Naloga

Sprejem novega zakona za najem poslovnih prostorov

Opis naloge

Najem poslovnih stavb in poslovnih prostorov ureja Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih iz leta 1974. Zakon je zastarel, zato otežuje sklepanje najemnih pogodb in prenehanje najemnih razmerij.

Ukrep / Sprejem novega zakona za najem poslovnih prostorov

Zgodovina statusov

20.09.2021 R
22.01.2021 DR
28.01.2020 DR
25.09.2019 DR
13.09.2019 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Sprejem novega zakona za najem poslovnih prostorov
Odgovorni resor Ministrstvo za naravne vire in prostor
Rok za realizacijo 31.12.2020
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2021 - 31.12.2021  MNVP  20.09.2021  S sprejetjem novele Stanovanjskega zakona SZ-1E je bil razveljavljen Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, uporablja se le za pogodbe, sklenjene do uveljavitve novele SZ-1E. Pri sklepanju novih pogodb za poslovne prostore se bodo upoštevale določbe Obligacijskega zakonika oziroma določbe najemne pogodbe. 
Delno realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  MNVP  22.01.2021  Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih bo Ministrstvo za okolje in prostor skušalo razveljaviti s spremembo in dopolnitvijo Stanovanjskega zakona, ki je v pripravi (javna obravnava zakona se je zaključila 15. avgusta 2020, sprejem zakona pa je predviden do poletja 2021). 
Delno realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  MNVP  28.01.2020  Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih bo Ministrstvo za okolje in prostor skušalo razveljaviti s Stanovanjskim zakonom, ki je trenutno v pripravi (osnutek je bil javno razgrnjen do konca novembra 2019, glede na podane pripombe pa je v 2020 predvidena ponovna javna obravnava). 
Delno realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  MNVP  25.09.2019  Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih bo Ministrstvo za okolje in prostor skušalo razveljaviti s Stanovanjskim zakonom, ki je trenutno v pripravi. 
Delno realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  Admin  13.09.2019