Natisni

Naloga

Ukinitev obveznosti predhodne najave prenehanja opravljanja dejavnosti

Opis naloge

S Predlogom novele ZGD-1K, ki bo v kratkem posredovano v medresorsko usklajevanje, odpravljamo obveznost, ki podjetnikom nalaga predhodno najavo prenehanja opravljanja dejavnosti. Na MGRT ocenjujemo, da s prenehanjem opravljanja dejavnosti ne preneha subjektiviteta podjetnika, saj gre za fizično osebo, ki še naprej odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, takšna določba zato po našem mnenju ni smotrna in utemeljena. Ker izvajanje omenjene določbe nima nobenih pozitivnih učinkov, po drugi strani pa objava o prenehanju opravljanja dejavnosti pomeni dodatno obremenitev in stroške za podjetnike in AJPES oziroma državo, se kot navedeno predlaga črtanje drugega odstavka 75. člena.

Ukrep / Poenostavitev postopka zaprtja s .p.

Zgodovina statusov

27.09.2021 R
08.01.2021 DR
28.09.2020 DR
23.12.2019 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Ukinitev obveznosti predhodne najave prenehanja opravljanja dejavnosti
Odgovorni resor Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Rok za realizacijo 30.06.2021
Tip naloge Poenostavitev predpisa
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte, Na javni sektor
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2021 - 31.12.2021  MGTŠ  27.09.2021  Obveznost predhodne najave prenehanja opravljanja dejavnosti je bila odpravljena z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 18/21), ki je začel veljati 24. 2. 2021. 
Delno realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  MGTŠ  08.01.2021  V zvezi z novelo ZGD-1 poteka druga obravnava predloga zakona, v kateri je obravnava v matičnem delovnem telesu predvidena za 12. 1. 2021. Sprejem novele ZGD-1 v DZ pričakujemo do konca februarja, začetek veljavnosti pa sredi marca 2021.  
Delno realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  MGTŠ  28.09.2020  Novela ZGD-1K je medresorsko usklajena, trenutno poteka še koalicijsko usklajevanje. Novela zakona bo predvidoma v oktobru 2020 posredovana na Vlado RS in bo s tega vidika realizirana, sprejem novele ZGD-1K v DZ se nato pričakuje do konca marca 2021.  
Delno realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  Admin  23.12.2019  Novela ZGD-1K je trenutno v fazi priprave predloga zakona za medresorsko usklajevanje, ki bo predvidoma potekalo v mesecu januarju 2020.