Natisni

Naloga

Sprejem Nacionalnega stanovanjskega programa

Opis naloge

Poglavitni cilji: uravnoteženje ponudbe primernih stanovanj, povečanje dostopnosti do stanovanj, prenova stanovanjskega fonda, povečanje stanovanjske mobilnosti prebivalstva. Prednostna področja: aktiviranje obstoječega stavbnega fonda, ukrepi za večjo dostopnost do stanovanja za ranljivejše skupine prebivalstva, prenova stanovanjskega fonda, gradnja novih stanovanj, kjer je potreba po njih največja, kakovostna, trajnostna in funkcionalna stanovanja.

Ukrep / Sprejem Nacionalnega stanovanjskega programa

Zgodovina statusov

29.01.2016 R
14.09.2015 DR
27.05.2015
23.02.2015 DR
30.05.2014 DR
24.04.2014 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Sprejem Nacionalnega stanovanjskega programa
Odgovorni resor Ministrstvo za naravne vire in prostor
Rok za realizacijo 31.12.2016
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MNVP  29.01.2016  Nacionalni stanovanjski program je DZ sprejel v novembru 2015. 
Delno realizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  MNVP  14.09.2015  Vlada je potrdila Nacionalni stanovanjski program na seji dne 10.09.2015 in ga posredovala Državnemu zboru RS v nadaljni postopek. 
01.02.2015 - 30.04.2015  MNVP  27.05.2015  NSP je po obravnavi na stanovanjskem svetu v maju 2015 v zadnjem popravku in bo v začetku junija 2015 posredovan v medresorsko usklajevanje ter nato v sprejem Vladi RS do konca junija 2015. 
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MNVP  23.02.2015  NSP gre v februarju 2015 v javno obravnavo za mesec dni. Predvidoma do meseca maja 2015 bo gradivo potrjeno na Vladi RS ter poslano v DZ RS v sprejem. 
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  30.05.2014  V začetku junija se bo začelo javno posvetovanje o NSP s strokovno in laično javnostjo, ki bo trajalo do konca septembra 2014. V nadaljevanju bo pripravljeno gradivo za formalno javno razpravo in medresorsko usklajevanje. Sledila bo obravnava in sprejem na Vladi ter obravnava in sprejem v DZ. 
Nerealizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  V normativnem programu vlade za leto 2014 je predvideno, da je gradivopripravljeno za obravnavo na vladi v sredini februarja 2014