Natisni

Naloga

Priprava seznamov predpisov in njihovo pošiljanje v pregled resorjem, da potrdijo konzumiranost in obsoletnost

Opis naloge

Označitev teh predpisov z ustrezno barvno oznako v PIS

Ukrep / Ugotavljanje konzumiranosti in obsoletnosti predpisov

Zgodovina statusov

14.09.2020 R

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Priprava seznamov predpisov in njihovo pošiljanje v pregled resorjem, da potrdijo konzumiranost in obsoletnost
Odgovorni resor Služba Vlade RS za zakonodajo
Rok za realizacijo 31.05.2020
Vpliv na subjekte Na javni sektor
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  SVZ  14.09.2020  SVZ je 14. 5. 2020 pozvala ministrstva in vladne službe, naj do 22. 5. 2020 imenujejo koordinatorje za izvedbo projekta na posameznem resorju in nemudoma pristopijo k pregledovanju seznamov z rokom za posredovanje ugotovitev pregleda do 5. 7. 2020. SVZ je najbolj obremenjenim resorjem z velikim številom predpisov na podlagi obrazloženih prošenj podaljšala rok za odziv. Kljub temu so bili avgusta 2020 potrebni številni ponovni pozivi k predložitvi rezultatov pregleda. SVZ je 24. 8. 2020 začela s sistematičnim pregledovanjem prejetih odzivov. Seznami predpisov, pri katerih so resorji navedli, da jih štejejo za konzumirane oz. obsoletne, so se razdelili med vse strokovne sodelavce glede na vsebinsko področje, ki ga tudi sicer pokrivajo, po potrebi z manjšimi odstopanji zaradi lažje organizacije in usklajevanja dela. Predpisi, za katere so se organi v svojih odzivih izrekli za nepristojne, so bili poslani drugim organom z relativno kratkim rokom za pregled. Predpisi so se pregledovali v tesnem sodelovanju z resorji. Pregled predpisov se je zaključil 14. 9. 2020. Pregledanih je bilo 6321 predpisov. Konzumiranost oz. obsoletnost je bila ugotovljena pri 1213 predpisih, kar pomeni 19,19 %.